Så kom vi igang !

 

Vi har nu fået adgang til lokalerne og skal til at bygge en udstiling op

 

Vi beklader ventetiden, men der har været en stor udstiling i hele den gamle fabriksbygning hele sommeren

 

Se lidt om hvad vores udgangs punkt er. Klik her

 

 

Historiecenter Otterup Geværfabrik

Fra ide til virklighed...

Den 20 januar 2019 – på selve 100 års`dagen hvor firmanavnet ”Schultz & Larsen – Otterup Geværfabrik ”

blev registreret – lykkes det endlig, efter flere års tanker og ideer om en forening hvis formål er at bevare

historien om Geværfabrikken og Ammunitionsfabrikken – at stifte foreningen Historiecenter Otterup

Geværfabrik...

Hvad er der sket siden...

Vi var kun lige så småt begyndt, før den store Alberg udstilling med TinTin malerier fyldte hele

geværfabrikken, således at hele bygningen blev ”lukket ned” så vi ikke kunne komme til vores lokaler og var

dermed husvilde... vi brugte den mellemlægne tid, til at finde os til rette i bestyrelsen samt snakke om hvad vi

ville med vores forening...

September 2019 blev udstillingen taget ned og derved kunne vi indtage vores lokaler på 1. sal, som vi efter en

god dialog med bestyrelsen på Geværfabrikken Kultur og Borgerhus fik stillet til rådighed...

Hvad sker der lige nu...

Vi har fast klubaften hver torsdag, hvor vi bl.a. er i gang med nogle bygningsmæssige tilpasninger af de 3 - 4

rum vi råder over, således de kan blive til ”museum” ...

Vi har udstillet/reklameret til Otterup By Night og på Lumby Mølle til Mølledag og derved snakket med en

masse personer om vores projekt...

Vi har fået en masse foto fra fabrikken gennem tiderne, brugt tid på at finde fotograferne, så vi må bruge deres

billeder – der er allerede opsat 6 store fotostater i Søjlehallen på fabrikken...

Vi er også i kontakt med politet omkring våbentilladelser samt hvorledes med regler om opbevarings og

udstillingsforhold...

Vi søger efter...

Vi er meget interesserede i kontakt til personer, der har haft kontakt/kendskab/ansættelse ved Otterup

Geværfabrik eller A/S Dansk Ammunitionsfabrik …

Vi er interesserede i effekter og historie, stort som småt...

Besøg os...

Har du lyst til at være en del af vores projekt, det kunne være som medlem, som frivillig hjælper eller vil du

først høre lidt mere om os, så er du velkommen til at besøge os oppe på Fabrikken...

Medlemskab koster kun 200 kr om året …

Åben hus...

Onsdag den 29 januar 2020 holder vi åben hus fra kl 19.00 til ca 21.00... vel mødt...